nasza oferta

Wykonujemy usługi:

 • Rewizje Zbiorników BEZWŁAZOWYCH METODĄ WIDEOENDOSKOPOWĄ,
 • Rewizje i próby ciśnieniowe zbiorników gazowych w obecności UDT,
 • Montaż rurociągów stalowych i Pe,
 • Kontrola zaworów bezpieczeństwa na stanowisku w obecności UDT,
 • Montaż przydomowych zbiorników wraz z instalacją zewnętrzną i wewnętrzną,
 • Instalacje gazowe technologiczne,
 • Uruchomienie i rozruch instalacji technologiczny,
 • Instalacje uziemiające wraz z wykonaniem pomiarów,
 • Próby szczelności,
 • Montaż systemów zabezpieczających instalację gazową,
 • Montaż ochrony katodowej wraz z pomiarami w instalacji podziemnej,
 • HDS

nowość w naszej ofercie