PRZEGLĄDY zbiorników gazowych

wysoka jakość przeprowadzanych rewizji

Przeglądy zbiorników gazowych odbywają się na etapie ich budowy, odbioru, na etapie eksploatacji, a także podczas próby wytrzymałościowej zbiorników, którą przeprowadza się co dziesięć lat. Przeglądy zbiorników gazowych wiążą się ze sprawdzeniem ich stanu technicznego. Na etapie budowy ważne jest to, by zatwierdzić dokumentacje zbiornika, jak również by sprawdzić, czy budowa zbiornika jest prawidłowa. Na tym etapie prowadzi się próby wytrzymałości, jak również przeprowadza się próby szczelności. Dokonuje się też takich badań, jak sprawdzenie stanu powłoki antykorozyjnej, co ma miejsce wtedy, gdy mówimy o zbiornikach podziemnych.

Z kolei podczas odbioru zbiornika nie można zapomnieć o sprawdzeniu stanu zaworów bezpieczeństwa. Bada się również to, czy zbiorniki zostały zamontowane zgodnie z projektem budowlanym. Ponadto podczas badania sprawdza się, czy wskazania poziomowskazu pływakowego fazy ciekłej gazu są prawidłowe. Na tym etapie ważne jest też to, by odnotować, czy sygnalizacja poziomu 85% napełnienia działa poprawnie.

Jeśli chodzi o badanie zbiornika podczas eksploatacji, to przeprowadza się rewizję zewnętrzną i wewnętrzną. Rewizja polega na tym, by naocznie przekonać się o tym, czy stan techniczny zbiornika nie pozostawia wiele do życzenia. Ponadto bierze się pod uwagę wyposażenie zbiornika, czy nie odbiega od normy, a także ocenia stan techniczny wzmocnień. Wszystkie te czynności są dokonywane w sposób skrupulatny, z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu, jak i w obecności inspektora UDT.
jesteś zainteresowany naszymi usługami?