Uprawnienia

Nasz firma posiada uprawnienia wydane przez organ władzy państwowej, przez Urząd Dozoru Technicznego, przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, czy Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników polskich:
  • Świadectwo kwalifikacyjne "D" uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalalcji i sieci na stanowisku dozoru - wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich w Poznaniu,
  • Świadectwo kwalifikacyjne "E" uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalalcji i sieci na stanowisku eksploatacji - wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich w Poznaniu,
  • Świadectwo kwalifikacyjne nr D/100/229/2004 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru,
  • Świadectwo kwalifikacyjne nr 100/E/228/2004 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji,
  • Świadectwo Egzaminu Spawacza - wydane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Bydgoszczy,
  • Zaświadczenie kwalifikacyjne nr TDT/05-0355/02 - wydane przez Transportowy Dozór Techniczny Oddział Terenowy w Gdańsku.